dự án kệ trung tải

lắp đặt kệ trung tải, kệ tải trung bình

Dự án kệ trung tải,kệ tải trọng nặng và nhiều công trình giá kệ khác được Vinarack lắp đặt để lưu trữ hàng hoá phù hợp với từng không gian.Sản phẩm bảo hành dài hạn.